Joaquim Dolz, Morella 1957, catedràtic de didàctica de les llengües i formació del professorat de la universitat de Ginebra. Expert sobre l’ensenyament de l’expressió oral i de la producció escrita, és autor de nombroses publicacions sobre el tema entre les que destaquen Per a un ensenyament de l’oral, Ensenyar (lengüas) en contextos multilingües , Gêneros orais e escritos na escola, « Production écrite et difficultés d’apprentissage, Des objets enseignés en classe de français, Former à l’enseignement de la production écrite. Entre les seves preocupacions, l’anàlisi dels factors sociolingüístics que tenen una influencia en l’ensenyament de les llengües. Per aquesta raó, és un dels creadors d’una xarxa internacional de investigadors que s’anomena socio-didàctica de les llengües. Responsable de l’equip de recerca GRAFE, dirigeix actualment dues recerques a Suïssa sobre la formació del professorat i sobre l’ensenyament de l’oral.